امروز سه شنبه 05 تیر 1403 http://3yed2ab.cloob24.com
0

مساحت مثلث با معلوم بودن سه ضلع آن برابرحاصل جذر  ((p×  (p -a) ×  (p - b) ×  (p-c) است که در آن p نصف محیط مثلث است وa,b,c ضلعهای مثلث هستند. 

مساحت مثلث برابراست با:     نصف حاصلضرب  یک قاعده  در ارتفاع نظیرش

مساحت متوازی الاضلاع برابر است با:    حاصلضرب  یک قاعده در ارتفاع 

مساحت مستطیل برابر است با:    طول × عرض  

مساحت لوزی برابر است با:   نصف حاصلضرب دو قطر

مساحت مربع برابراست با:   حاصلضرب یک ضلع در خودش (یا مجذور یک ضلع)

مساحت ذوزنقه برابر است با:    2÷ (حاصل جمع دو قاعده × ارتفاع)

 

محیط چندضلعی ها بالا برابر است حاصل جمع اندازه ی ضلع های آنها

 

مساحت دایره برابر است با:    شعاع×    شعاع ×  14/3

محیط دایره برابر است با:      قطر ×  14/3

مساحت بیضی برابر است با:  نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک × 14/3

مساحت کره برابر:    شعاع ×  شعاع  × 14/3× 4

حجم کره برابر:     3 ÷ (شعاع ×  شعاع ×  شعاع ×   14/3×  4)

حجم استوانه  برابر است با:   مساحت قاعده ×  ارتفاع    یعنی (شعاع × شعاع × ارتفاع ×  14/3)

مساحت بدنه (سطح جانبی)استوانه برابر :  ارتفاع× 14/3× قطر

حجم منشور برابراست با:   مساحت قاعده × ارتفاع

مساحت بدنه (سطح جانبی) منشور برابر:محیطقاعده× ارتفاع

حجم هرم برابر است با:   3 ÷(مساحت قاعده × ارتفاع)           

حجم مخروط برابر است با:    3÷ (مساحت قاعده ×  ارتفاع)

حجم مکعب مستطیل برابر : طول× عرض×  ارتفاع 

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه