امروز سه شنبه 05 تیر 1403 http://3yed2ab.cloob24.com
0

تعریف دو عدد دوقلو: دو عدد اول را که 2واحد از هم اختلاف داشته باشند  دو قلو می گویند.

مثال: دو عدد 3و5 دو قلو هستند. همینطور دو عدد 5 و7

تعریف دوعدد متحابٌه: اگر مجموع مقسوم علیه های هریک ازدو عدد داده شده (به جزخودشان) برابر عدد دیگری شود می گوییم دو عدد متحابٌه (دوستدارهم) هستند.

مثال: دوعدد 284 و 220 متحابٌه هستند زیرا:

مجموع مقسوم علیه های 284 (به جز خودش) برابر 220می شود و همینطور مجموع مقسوم علیه های220 (به جز خودش) برابر 284 می شود.

 

مجموع مقسوم علیه های 284برابر است با 220=142+71+4+2+1

مجموع مقسوم علیه های220برابر است با   

      284=110+55+44+22+20+11+10+5+4+2+1                                                                                                 

تعریف عدد کامل: اگر مجموع مقسوم علیه های عددی (به جز خودش) برابر خود آن عدد شود

می گوییم آن عدد کامل است.

مثال: عدد 6 عدد کامل است. زیرا:   6=3+2+1

عدد 28 نیز عدد کامل است. زیرا:  28=14+7+4+2+1

 

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه